Ingemar Fridell

Antal musiker: 1

Instrument: Piano

Genre: Klassisk

Plats: Nyhamnsläge

Artist- och konsertinfo

Artistinfo

Som grund har jag en ovanligt gedigen musikalisk utbildning såväl inom de konstnärliga som de teoretiska områdena. Jag bemästrar en mycket omfattande repertoar i den klassiska pianolitteraturen. Jag har blivit flitigt anlitad som pianosolist, orgelsolist, ackompanjatör och kammarmusiker med framträdanden i Sverige såväl som i flera andra länder i Europa, Sydamerika och på Grönland. I radio och TV har jag framfört musik och även gjort flera skivinspelningar, bland annat följande CD-produktioner:

  • Beyond Secrets med musik av Charles Ives (“Concord-sonaten”) och Pierre Boulez Sonatine för flöjt och piano (Naxos)
  • Rhapsody of Piano Delights med musik av Chopin, Schubert, Rachmaninov och Gershwin (Naxos)
  • Arnold Schönbergs stora tolvtonskomposition op. 26 i version för flöjt och piano tillsammans med Anders Ljungar-Chapelon (utgiven av Musikhögskolan i Malmö)
  • Under en period av mitt liv har jag komponerat flera elektro-akustiska musikstycken i egen musikstudio, verk som framförts vid konserter samt i Sveriges Radio

Min utbildning vid Musikhögskolan i Göteborg ledde bland annat fram till solistexamen i både orgel och piano. Därefter följde anställning som repetitör vid Stora Teatern (Operan) i Göteborg i 10 år, och vid Musikhögskolan i Malmö/Lunds Universitet har jag varit lärare i 25 år i ämnet Musikalisk instudering och Interpretation.

På senare tid har jag forskat om hur utövande artister tolkar klassisk musik. I min filosofie doktorsavhandling i ämnet Musikpedagogik Talk on Musical Interpretation (Lunds universitet, 2009) har jag utvecklat och testat två visuella redskap som illustrerar musikaliska aspekter som har att göra med melodisk frasering. I boken Från tanke till ton (Gidlunds) har åtta framstående svenska och utländska pianister intervjuats. 2011 befordrades jag till professor på konstnärliga grunder.

Som aktiv pensionär kan jag nu ägna mer tid åt att studera in nya pianoverk och konsertera runt om i vårt lands fina kyrkobyggnader som ofta ägnar sig utmärkt väl för musikstunder med levande framföranden av klassiska musikstycken.

Konsertinfo

Min repertoar är mycket omfattande och jag kan ställa samman konsertprogram av många olika slag: musikstunder med både lättillgängliga och publikvänliga kompositioner, och om så önskas även “tyngre” verk av mer virtuos karaktär. Vid alla konserter berättar jag om kompositörerna och om verken och deras placering i musikhistorien. Bland mina personliga favoriter kan nämnas komponister som Bach, Mozart, Beethoven, Schubert, Chopin, Debussy och Rachmaninov. Jag erbjuder min publik oförglömliga och innerliga musikaliska upplevelser med klassisk pianomusik på högsta nivå.

På senare tid har jag anlitats i många olika konsertsammanhang, i kyrkor och andra lokaler, speciellt i min hembygd runt omkring i Kullabygden i nordvästra Skåne. Av dessa konserter kan speciellt nämnas

  • två stora, olika konsertserier om vardera fyra konserter som pianosolist i Mölle Kapell, Brunnby kyrka, Krapperups slottssal, samt i Höganäs Himmelsfärdskyrkan. Nämnda konserter har sponsrats av Stiernstedt-Kockenhus kulturförening.
  • Jag har vid annat tillfälle framträtt som solist i Mozarts pianokonsert nr. 21 i C-dur,  

K. 467 tillsammans med Kullabygdens Symfoniorkester vid en konsert i Höganäs Himmelsfärdskyrkan.

  • För ungefär ett år sedan framträdde jag som pianosolist i en välgörenhetskonsert arrangerad av Rotary Kullen i Höganäs Himmelsfärdskyrkan. Vid detta tillfälle framförde jag hela Rachmaninovs storslagna pianosonat nr. 1 i d-moll, opus 28, samt Liszts berömda pianosonat i h-moll.

Alla konserter har rönt stor uppskattning av en månghövdad publik och välfyllda konsertlokaler. Vid den sist nämnda konserten blev Himmelsfärdskyrkan i det närmaste fullsatt av musikälskande människor.

Vi lever i en tid med ett kolossalt varierande musikutbud och en mängd olika artister, men ibland tenderar klassisk musik att hamna i bakgrunden. Det är dock min erfarenhet att publiken verkligen uppskattar meditativa stunder med musik ur den klassiska repertoaren, och då inte minst konserter med pianomusik. Det är därför en stor glädje för mig att kunna dela med mig av mina egna djupa upplevelser som jag haft i samband med denna musikform.

Spotify

Kontaktformulär

Förnamn*
Efternamn*
Email*
Telefonnr.
Meddelande*

Hemsida:

Johannes Landgren, Konsertorganist och Professor vid Musikhögskolan i Göteborg om CD´n Beyond Secrets
Fantastiskt bra, angeläget, välspelat, uttrycksfullt, imponerande och gripande - det tar på djupet! Dessutom lysande med Boulez! Verkligen en fullödig skiva som jag hoppas får stor spridning.